Kancelaria Adwokacka Pawłowska & Dębowska
Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 - 685 Warszawa
+ 48 (22) 828-12-15
kancelaria@pawlowska-debowska.pl

PORADA PRAWNA ON-LINE
Szkolenia i doradztwo RODO

Praktyka kancelarii Pawłowska & Dębowska obejmuje swą specjalizacją następujące dziedziny prawa:

Prawo gospodarcze:


prawo spółek (rejestracja spółek, przygotowywanie umów i statutów, przekształcenia, likwidacje); obrót nieruchomościami (w tym nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców); ochrona własności nieruchomości (zasiedzenie, służebność przesyłu); umowy deweloperskie; prawo ochrony konkurencji i konsumentów; prawo zamówień publicznych,

Prawo cywilne:

prawo zobowiązań; roszczenia odszkodowawcze; niedozwolone postanowienia umowne;

Prawo rodzinne:

rozwody, separacje (uznawanie wyroków zagranicznych); roszczenia alimentacyjne; ustalanie kontaktów; umowy majątkowe małżeńskie; podział majątku;

Prawo spadkowe:

stwierdzenie nabycia spadku, działy spadku, ustalanie składników masy spadkowej na terenie Polski i za granicą, prowadzenie spraw o zachowek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

przygotowywanie umów; prowadzenie postępowań sądowych; roszczenia z tytułu mobbingu; ustalenie istnienia stosunku pracy;

Prawo karne (w tym karnoskarbowe)

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie rozwiązywania sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi.