Kancelaria Adwokacka Pawłowska & Dębowska
Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 - 685 Warszawa
+ 48 (22) 828-12-15
kancelaria@pawlowska-debowska.pl

PORADA PRAWNA ON-LINE
Szkolenia i doradztwo RODO

Dzięki nowej formie kontaktu z Kancelarią mają Państwo możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi prawnej w postaci porady / opinii prawnej udzielanych drogą elektroniczną.

1. Prosimy o podanie danych kontaktowych i dokładny opis sprawy, sformułowanie pytania lub wskazanie rodzaju pisma, którego przygotowanie miałoby zostać zlecone. Prosimy również o wskazanie, czy preferowany jest kontakt e - mailowy, czy telefoniczny.

2. Po zapoznaniu się z problemem prawnym, Kancelaria dokona bezpłatnej wyceny usługi.

3. W ciągu 48 godzin otrzymają Państwo wycenę usługi oraz opis zasad dalszej współpracy.

4. Po opłaceniu ustalonej zaliczki, Kancelaria przystąpi do rozwiązania zleconej sprawy / sporządzenia pisma etc.


Imię i Nazwisko


E-mail lub telefon


Treść zapytania


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Kancelaria Adwokacka Pawłowska & Dębowska sp.p. moich danych osobowych przekazanych w związku ze złożonym zapytaniem.
Zapoznałam/em się z treścią informacji zawartych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.