Kancelaria Adwokacka Pawłowska & Dębowska
Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 - 685 Warszawa
+ 48 (22) 828-12-15
kancelaria@pawlowska-debowska.pl

PORADA PRAWNA ON-LINE
Szkolenia i doradztwo RODO

adwokat Elżbieta Dębowska - Krzyszczak - partner

Specjalizuje się w prawie spółek i prawie zobowiązań, w tym w doradztwie korporacyjnym i prowadzeniu sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów spółek odpowiadających potrzebom skomplikowanych transakcji handlowych.

Doświadczenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji wykorzystuje przy powadzeniu sporów sądowych nie tylko w sprawach gospodarczych, ale również z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy (posiada liczne sukcesy w postępowaniach rozwodowych). Międzynarodowe doświadczenie pozwala jej na prowadzenie również obsługi klientów zagranicznych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską przygotowała i obroniła pod kierunkiem dr. Wiesława Opalskiego, w Katedrze Prawa Handlowego UW. Przez wiele lat współpracowała z Kancelarią Adwokacką Marty Szymanek, a następnie ze spółką Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp. p.. Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie rozpoczęła w 2007 roku, a następnie w 2011 roku uzyskując pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego zdobyła tytuł zawodowy adwokata. W latach 2011 - 2012 odbywała praktykę zawodową w Kancelarii w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod patronatem Jagiellonian Law Society wraz z adwokat Katarzyną Pawłowską zorganizowała Klinikę Prawa dla Polonii .

język: polski, angielski

email: elzbieta.debowska@gmail.com

tel: /+48/ 609 572 585adwokat Katarzyna Pawłowska - partner

Specjalista prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu niedozwolonych postanowień umownych. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Praktykę w zakresie ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego zdobyła zarówno poprzez współpracę z Deweloperami, jak również doradztwo świadczone klientom indywidualnym. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Stanach Zjednoczonych umożliwia jej obsługę klientów zagranicznych oraz prowadzenie spraw o charakterze międzynarodowym. Posiada również bogate doświadczenie w prawie spadkowym i prawie nieruchomości.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 roku. Pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem Sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Mirosława Wyrzykowskiego, obroniła w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. Od roku 2001 współpracowała z Kancelarią Adwokacką Marty Szymanek oraz następnie ze spółką Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp.p.. Ukończyła również Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami – kierunek Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami. Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie rozpoczęła w 2007 roku, a następnie w 2011 roku uzyskując pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego zdobyła tytuł zawodowy adwokata. W latach 2011 - 2012 odbywała praktykę zawodową w Kancelarii w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod patronatem Jagiellonian Law Society wraz z adwokat Elżbietą Dębowską - Krzyszczak zorganizowała Klinikę Prawa dla Polonii .

język: polski, angielski

email: k.pawlowska@post.pl

tel: /+48/ 500 188 483